Algemene voorwaarden:

 

  1. Het aantal koorleden dat je opgeeft is bepalend voor het aantal toegangsbewijzen en is de basis voor de definitieve nota. Tot en met 31 december a.s. kun je het aantal wijzigen. Wanneer je groep meer dan 10 leden telt krijg je een aanvullende nota gebaseerd op het aantal deelnemers. Deze nota moet voor 18 januari betaald zijn.
  2. Extra deelnamebewijzen kunnen tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van het festival worden aangevraagd. Daarna kan dit bij de kassa tijdens het festival worden afgehandeld.
  3. Mocht je groep onverhoopt niet kunnen komen, laat het dan zo snel mogelijk weten. Dan kunnen we proberen een vervanger te regelen. Hoe later je afmeldt hoe groter het risico dat mogelijke vervangers de agenda’s al hebben volgeboekt en dat we daarmee een gat in de begroting krijgen.  
  4. Groepen die zich na 31 december alsnog afmelden worden niet vrijgesteld van hun betalingsverplichting. Kwijtschelding of restitutie vindt dan alleen nog plaats wanneer de organisatie of de groep zelf een vervangende groep heeft gevonden die minstens de gelijke hoeveelheid inschrijfgeld genereert.
  5. Wordt er geen vervangende groep gevonden, dan blijft de betalingsverplichting staan. Brengt de vervangende groep minder in dan de groep die zich na 31 december afmeldt, dan wordt het verschil toegerekend aan de afmelder.

 

De betalingsregel lijkt wat streng, maar is zo opgesteld op basis van de ervaringen opgedaan bij vorige festivals.